Een bedrijf dat Drug discovery helpt efficiënter in te richten

Software die bedrijven in staat stelt hun drug discovery werk efficënter in te richten door de gegeneerde data beter toegankelijk en bewerkbaar te maken.