Kwaliteit door peer review

In de academische wereld staat peer review garant voor kwaliteit. Vakgenoten kijken met elkaar mee en maken elkaar nog beter. Bij Academion werken we ook zo. Onze visitatiepanels helpen opleidingen en onderzoeksgroepen beter te worden en hun doelen te bereiken. Als ‘critical friends’ leveren ze advies waarmee je verder komt.

Bij Academion kiezen we voor een opbouwende en ontwikkelingsgerichte aanpak. We streven ernaar dat onze visitaties maximale meerwaarde opleveren, en houden de werklast en stress die bij visiteren komen kijken zo klein mogelijk. We zijn altijd snel en gemakkelijk bereikbaar, en helpen je het proces naar jouw wensen in te richten.


Ons specialisme

Academion wordt vaak gevraagd voor het begeleiden van grotere visitatiegroepen in het WO, beoordelingen bij bijzondere opleidingen of instellingen, en complexe beoordelingen met een aanvullend of afwijkend beoordelingskader. We hebben ruime ervaring met dergelijke complexe processen en helpen je deze op een efficiënte wijze te stroomlijnen.


Onze diensten

Opleidingsaccreditaties
Begeleiden van opleidingen en visitatieclusters bij de voorbereiding en uitvoering van een visitatietraject. Zowel reguliere beoordeling als herstel- of aanvullende beoordeling, een joint degree, post-initiële master of bijzondere kenmerken.

SEP-evaluaties
Advies en ondersteuning bij de evaluatie van onderzoeksgroepen en instituten volgens het Strategy Evaluation Protocol (SEP). Van het leveren van een secretaris tot het schrijven van zelfevaluties en de organisatie van clustervisitaties.

Advies en kwaliteitszorg
Ondersteuning bij mid-term reviews of de voorbereiding van een Toets Nieuwe Opleiding (TNO), advies bij het schrijven van een zelfevaluatie of een frisse externe blik op je opleiding, eindtermen, toetsbeleid of afstudeertrack.