Opleidingsaccreditaties

Opleidings-accreditaties

Bij Academion zijn we specialisten in peer review-beoordelingen in het hoger onderwijs. We hebben kwaliteit en onafhankelijkheid hoog in het vaandel en kiezen voor een persoonlijke en laagdrempelige benadering. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van opleidingen en onderzoekers. We zijn NVAO-getraind en leveren goede en leesbare rapporten in het Nederlands of Engels.

We streven naar een optimaal resultaat voor alle betrokkenen en voelen ons er verantwoordelijk voor dat het proces voor alle betrokkenen prettig verloopt. Dat betekent dat we flexibel en open communiceren en goed bereikbaar zijn. Daarnaast bereiden we het visitatiepanel uitgebreid voor op de visitatie en spannen ons in om dat goed te laten verlopen, met de panelleden als critical friends die voor constructief advies zorgen.

Ontwikkelgericht visiteren

Je kunt bij Academion kiezen voor ontwikkelgericht visiteren. De nadruk in het proces ligt dan op reflectie en discussie over verdere ontwikkeling van je opleiding, aan de hand van thema’s die je zelf bepaalt.

Het bezoekprogramma weerspiegelt deze insteek en biedt veel ruimte voor eigen elementen. Je kunt er daarnaast voor kiezen om met een informatiedossier op basis van bestaande documenten te werken in plaats van een zelfevaluatierapport. Zo krijgt het visitatiepanel een kijkje in de keuken bij je opleiding.

Onze aanpak is modulair: je kunt kiezen voor een volledig ontwikkelgerichte aanpak, maar ook elementen daarvan invoegen in een meer traditionele benadering. Inmiddels hebben we veel ervaring met ontwikkelgericht visiteren. We zorgen samen voor een aanpak die aansluit bij je wensen en mogelijkheden.

Unieke en bijzondere beoordelingen

Academion wordt vaak gevraagd voor unieke, complexe beoordelingen, zoals accreditaties met een bijzonder kenmerk of een afwijkend beoordelingskader, herbeoordelingen of visitaties aan kleinere instellingen. We hebben oog voor de speciale aanpak die dit vergt, en kunnen deze trajecten op maat vormgeven.

Recent begeleidden we onder andere postinitiële opleidingen, research masters, beoordelingen van kleinschalig en intensief onderwijs (BKKI), herbeoordelingen bij voorwaardelijke accreditatie en aanvullende beoordelingen.

Ook hebben onze adviseurs ervaring met complexe beoordelingstrajecten zoals het combineren van nationale en internationale accreditaties, internationale joint degrees en opleidingsoverstijgende afstudeervarianten. We zorgen ervoor dat bijzondere beoordelingen zorgvuldig en efficiënt plaatsvinden, en helpen je hierbij bij alle stappen in het proces.

Grote visitatieclusters

We zijn gespecialiseerd in het begeleiden van grote visitatiegroepen van universitaire opleidingen. Bij grotere visitatieclusters treedt een van onze adviseurs op als procescoördinator. Hij of zij is het vaste aanspreekpunt voor de betrokken instellingen en opleidingen en staat garant voor de kwaliteit van het beoordelingsproces. De coördinator treedt zelf op als secretaris en werkt daarnaast met een vast team van secretarissen en ondersteuners die in verschillende fasen van het traject bijdragen. De coördinator is nauw betrokken bij ieder afzonderlijk bezoek, van voorbereiding tot bezoek en rapportage.