Over Academion

Academion gaat door waar evaluatiebureau Qanu is opgehouden. We zijn opgericht door twee ervaren Qanu-adviseurs en nemen de betrouwbare en zorgvuldige werkwijze, en de jarenlange ervaring en vakkennis van Qanu met ons mee . We zijn specialisten in peer review beoordelingen, van complexe clustervisitaties tot beoordelingen van unieke opleidingen, bijzondere kenmerken, onderzoeksmasters en postinitiële masters. 

We hebben kwaliteit en onafhankelijkheid hoog in het vaandel en voelen ons betrokken bij de Nederlandse universiteiten. We kiezen voor een persoonlijke en laagdrempelige benadering en gaan uit van de eigen kracht van de opleidingen en onderzoekers met wie we samenwerken. We zijn NVAO-getraind en leveren goede en leesbare rapporten in het Nederlands of Engels. We streven naar een optimaal resultaat voor alle betrokkenen. Dat betekent dat we flexibel en open communiceren en goed bereikbaar zijn. We houden ons aan afspraken en deadlines en zetten graag een stapje extra.


Wat onze klanten zeggen

We streven naar korte lijnen, heldere communicatie en een constructieve visitatie met bruikbare adviezen. We zijn dan ook blij dat onze klanten dit herkennen en waarderen. Dit zeggen zij over ons:

“Complimenten voor de manier waarop jullie het cluster begeleid hebben. Ik heb de afstemming als prettig en snel ervaren en heb ook van de opleidingen positieve geluiden gekregen over de begeleiding en organisatie. En ook zeker over voorzitter en leden van het panel. De opleidingen vonden de toonzetting en manier waarop de gesprekken werden aangevlogen en de deskundigheid van voorzitter en leden erg prettig.”

“Wij hebben de samenwerking als heel positief ervaren: de goede bereikbaarheid was daarbij zeker ook een belangrijke factor”

“Dank voor de goede, complete en afgewogen rapporten. Hier kunnen wij mee verder in de ontwikkeling van onze opleidingen.”

“We zijn erg content met de positieve toon en de waardevolle adviezen.”


Wie zijn wij?

Fiona Schouten
Adviseur en eigenaar

Fiona werkte 6 jaar bij evaluatiebureau Qanu en begeleidde talloze onderwijs- en onderzoeksvisitaties. Zo was zij projectleider in de grote visitatieclusters Rechtsgeleerdheid, Kunst en Cultuur en Universitaire Lerarenopleidingen, en was ze betrokken bij onderzoeksvisitaties in de geesteswetenschappen, economie en medische wetenschappen. Fiona heeft veel ervaring met onderzoeksmasters en postinitiële opleidingen. Ze verzorgt daarnaast examencommissietrainingen en leverde advies bij de herziening van de Beroepsopleiding Advocaten, in opdracht van de Nederlandse Orde van Advocaten. 

Fiona promoveerde in 2009 in de Spaanse letterkunde. Fiona heeft hart voor de universiteit en de mensen die er werken, en wil met haar werk bijdragen aan kwaliteitsverbetering in de Nederlandse academische wereld.

Peter Hildering
Adviseur en eigenaar

Peter heeft 5 jaar bij evaluatiebureau Qanu gewerkt. Hij wordt vaak ingezet voor beoordelingen van technische, exacte en natuurwetenschappelijke opleidingen waaronder recent de visitatieclusters Informatica, Natuurkunde, Bouwkunde en Biomedische Technologie, maar ook daarbuiten, zoals bij de universitaire lerarenopleidingen en het visitatiecluster Bestuurskunde. Ook is hij regelmatig actief als secretaris bij onderzoeksevaluaties, zoals recent bij de SENSE Research School voor milieu- en klimaatwetenschappen, de onderzoeksgroepen Mechanical Engineering & Industrial Design Engineering aan de UT, QuTech (TU Delft/TNO) en het onderzoek naar stralingsveiligheid bij het RIVM. In 2019 was hij namens Qanu als lid van de Werkgroep SEP betrokken bij de totstandkoming van het Strategy Evaluation Protocol 2021-2027 voor onderzoeksevaluaties.

Peter studeerde Natuurkunde aan de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit. Hij werkte daarna als freelance wetenschapsjournalist en als manager communicatie bij het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI). Vanuit deze verschillende functies heeft hij zich altijd ingezet voor beeldvorming en kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Peter krijgt energie van het opzetten en ondersteunen van een efficiënt en constructief evaluatieproces. Hij streeft altijd naar maximale tevredenheid van alle betrokkenen, en naar resultaten waar je mee verder kunt.


Onze freelance medewerkers

In onze projecten werken we regelmatig samen met freelance ondersteuners en secretarissen. Hierdoor kunnen wij ook grote projecten aanpakken en complexere planningen realiseren. Onze freelance medewerkers zijn zeer ervaren in het ondersteunen van evaluaties in het hoger onderwijs en werken volgens hoge kwaliteitsstandaarden. Wij werken onder andere samen met:

Marcella van Schie
Projectondersteuning

Marcella van Schie werkte 4,5 jaar bij Qanu. Als projectondersteuner stelt ze in overleg met contactpersonen van instellingen beoordelingscommissies samen en zorgt ze ervoor dat de informatie over visitaties en commissies bij de NVAO wordt geregistreerd. Ook handelt ze diverse andere administratieve taken rondom visitaties af, zoals het voorbereiden van conceptrapporten en het verzorgen van informatie over vergoedingen voor panelleden. Na haar bachelor- en masterstudie Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam heeft Marcella ruime ervaring opgedaan als ondersteuner van projecten, managers en teams. Ze vindt het belangrijk dat processen zorgvuldig, eerlijk en transparant worden georganiseerd en uitgevoerd.

Mariette Huisjes
Secretaris

Mariette Huisjes werkt als freelance secretaris en tekstschrijver voor opdrachtgevers in de wetenschappelijke wereld, zoals Qanu, NWO, de KNAW en verschillende universiteiten en onderzoeksinstituten. Mariette studeerde wetenschapsfilosofie in Groningen en aan de UvA. Als secretaris is zij betrokken bij zowel onderwijs- als onderzoeksevaluaties, zoals recent de opleidingsaccreditaties Natuur- en Sterrenkunde, Sociale Geografie en Planologie, Economie, Regiostudies en Psychologie (2018) en de onderzoeksevaluaties Milieu- en Klimaatwetenschappen, Wageningen School of Social Sciences en de Graduate School Experimental Plant Sciences. (2021). Mariette is als een vis in het water in de wetenschap, is inhoudelijk geïnteresseerd en hoopt met haar doortastendheid en voorliefde voor heldere teksten bij te dragen aan de kwaliteit en toegankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Mark Delmartino
Secretaris

Mark Delmartino werkt sinds 2006 als freelance secretaris voor NVAO-gerelateerde accreditatiepanels in Nederland, Vlaanderen en Luxemburg. Mark studeerde Oude Geschiedenis en European Studies aan de universiteiten van Leuven en Bologna. Na twaalf jaar lobbywerk en projectmanagement in de Brusselse EU bubbel, begon hij een eigen adviesbureau. Gecertificeerd als NVAO-secretaris en CeQuInt auditor ondersteunt hij panels bij instellingsaccreditaties, toets nieuwe opleiding, opleidingsbeoordelingen, research master evaluaties en gecombineerde accreditaties zoals NVAO-AACSB of NVAO-CeQuInt. Naast het schrijven van rapporten die voldoen aan alle vereisten van de NVAO, vindt Mark het fijn om persoonlijk contact te hebben met opleidingen en met panels vóór, tijdens en na het bezoek. Hij zoekt daarbij naar een balans tussen wat de opleiding beoogt, wat het panel interesseert en wat de NVAO verwacht.

Mariëlle Klerks
Secretaris

Mariëlle Klerks werkt als freelance secretaris, projectleider, coach en adviseur. Ze heeft ruime ervaring opgedaan met onderwijs- en onderzoeksvisitaties in het hoger onderwijs. Tevens heeft zij bij verschillende universiteiten gewerkt in functies als managementtrainee, studieadviseur en senior beleidsmedewerker onderwijsstrategie & kwaliteitszorg, waardoor zij het reilen en zeilen van universiteiten ook van binnenuit goed kent. Zij studeerde Politicologie en Italiaanse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden. Naast een inhoudelijk deugdelijk verloop van het visitatietraject, hecht Mariëlle bij visitaties grote waarde aan het scheppen van een plezierig klimaat waarin opleidingen of onderzoeksprogramma’s tot hun recht kunnen komen. Een open dialoog met het panel vormt in haar optiek een belangrijke randvoorwaarde voor een visitatie gericht op verdere ontwikkeling.